Frostbodenkunde


Frostbodenkunde
Frostbodenkunde

Das große Fremdwörterbuch. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Геокриология —         (от греч. ge Земля, kryos холод, мороз, logos слово, учение), мерзлотоведениe (a. geocryology; н. Geokryologie, Frostbodenkunde; ф. geocryologie; и. geocriologia), наука, изучающая мёрзлую зону земной коры (криолитозону). Исследует геофиз …   Геологическая энциклопедия

  • геокріологія — геокриология geocryology *Geokryologie, Frostbodenkunde наука про мерзлі ґрунти та гірські породи. Вивчає їх походження, історію розвитку, умови існування, будову й властивості та явища, пов’язані з процесами промерзання, відтавання і діаґенезу… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • мерзлотознавство — геокриология geocryology *Geokryologie, Frostbodenkunde наука про мерзлі ґрунти та гірські породи. Вивчає їх походження, історію розвитку, умови існування, будову й властивості та явища, пов’язані з процесами промерзання, відтавання і діаґенезу… …   Гірничий енциклопедичний словник