anginös


anginös
an|gi|nös
<zu ↑...ös>:
a) auf Angina beruhend;
b) anginaartig (Med.).

Das große Fremdwörterbuch. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • anginös — an|gi|nös 〈Adj.; Med.〉 in der Art einer Angina, auf Angina beruhend …   Universal-Lexikon

  • anginós — an|gi|nós Mot Agut Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • anginös — an|gi|nös 〈Adj.〉 in der Art einer Angina, auf Angina beruhend …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • anginös — an|ginö̱s [zu ↑Angina]: auf Angina beruhend; anginaartig. an|ginö̱se Spra̱che: kloßige Sprache bei Rachenangina, bedingt durch Schwellung des Rachenrings u. Schmerzhaftigkeit der Rachenbewegungen …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • pektanginös — pekt|anginös,   die Angina pectoris betreffend; mit Brust und Herzbeklemmung einhergehend. * * * pek|tan|gi|nös <Adj.> [zu ↑Angina Pectoris] (Med.): mit Herzbeklemmung einhergehend; zur Angina Pectoris gehörend, auf ihr beruhend …   Universal-Lexikon

  • pareikšti — tr. 1. tam tikru būdu atskleisti kokį nors turinį: ^ Gerbdamas protingą, savo protą pareiški, gerbdamas turtingą, savo dūšią atidengi KrvP(Rm). 2. DŽ perduoti žodžiais, pasakyti, viešai paskelbti: Kukienė sustingo visa, supratusi, kad senis dabar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surėkti — 2 surė̃kti intr. 1. Ktk, Ad, Lb surikti: Surė̃ksta vaikas, ir po visai [anginos] operacijai Mlt. Aš girdė[ja]u, kad surė̃ko žmogus Mlk. Surėkau, tai pradė[jo] šuva lot Strn. Surė̃ko ir nutilo Kli. Anas surė̃ksta, aš tada da labiau surėkstù, i… …   Dictionary of the Lithuanian Language